1.jpg3.jpg

În data de 29.04.2022, Preşedintele ANTEC, prof.univ.dr.emerit Radu Ioan a prezentat la un workshop tematic organizat în cadrul unui proiect POCU, viziunea ANTEC referitoare la dezvoltarea locală inteligentă prin digitalizare.

În anul 2021, experţi din cadrul ANTEC au făcut parte din echipa Patronatului Serviciilor Publice şi au participat la elaborarea unor studii în domeniul monitorizării şi evaluării performanţei integrate, în cadrul proiectului european SIPOCA 616.

În cursul anului 2020, ANTEC a realizat pentru Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB) un studiu de analiză a sistemului de management al instituţiei în vederea identificării căilor de acţiune necesare pentru creşterea eficienţei sistemului de management al ASSMB în relaţia acesteia cu spitalele aflate în administrarea sa.

 În data de 21 noiembrie.2019, experţi din cadrul ANTEC au participat la o întâlnire de lucru cu domnul Pierre Bauby, o personalitate recunoscută în plan internaţional în domeniul serviciilor publice, pe teme legate de monitorizarea şi evaluarea performanţei serviciilor publice din România. Întâlnirea a permis realizarea unui util schimb de experienţă şi de opinii între experţii români şi domnul Pierre Bauby, fost şef al Corpului Experţilor în Servicii Publice din cadrul Comisiei Europene.

Începând cu data de 15 noiembrie 2019 ANTEC a devenit membru al Colegiului pentru Consultarea Asociaţiilor şi Fundaţiilor (C.C.A.F.) în domeniul energiei. Comunicatul transmis de Direcția pentru Guvernare Deschisă și Relația cu Societatea Civilă, Secretariatul General al Guvernului, în data de 15.11.2019, precizează: În urma demersurilor Secretariatului General al Guvernului privind selecția membrilor Colegiului pentru Consultarea Asociațiilor și Fundațiilor (C.C.A.F.) - organ consultativ, fără personalitate juridică, funcționând pe lângă Prim-ministru, înființat prin H.G. nr. 618/2005 modificată și completată, vă comunicăm faptul că organizația dumneavoastră a fost propusă pentru a deveni membru în cadrul C.C.A.F. de către ministerul la care ați aplicat.”

Un nou model instituţional pentru sistemul de termoficare din Bucureşti. Experţii ANTEC au elaborat, la cererea AMRSP, un nou model instituţional pentru sistemul de termoficare din Bucureşti. Fundamentarea şi detalierea acestui model, menit să eficientizeze funcţionarea sistemului de termoficare, au fost cedate în totalitate, sub forma de proprietate intelectuală, către AMRSP Bucureşti.

În perioada 16-22 aprilie 2018 o delegație a Universității d’Artois, Franța condusă de președintele Universității, M. Pasquale Mamone, a efectuat o visită la ASE la invitația rectorului ASE pentru a participa la sărbătorirea a 105 ani de la înființarea acesteia.

Cu această ocazie, delegația franceză s-a întâlnit cu conducerea ANTEC pentru o discuție de lucru. S-a discutat posibilitatea de întărire a colaborării între cele două instituții, precum și sprijinul pe care-l poate oferi Universitatea d’Artois pentru realizarea unui parteneriat între ANTEC și asociația EURALENS. Detaliile vor fi discutate în cadrul întâlnirii din perioada iunie-iulie 2018 când o delegație de experți Antec va efectua o deplasare la Universitatea din Arras.

În perioada 12 - 28 mai 2017, o echipă de experți ANTEC a efectuat o deplasare în Franța la Universitatea d`Artois pentru un schimb de experiență pe tema bunelor practici în serviciile publice de interes general. Membrii delegației au avut întâlniri cu cercetători, cadre didactice universitare și experți din cadrul centrelor de cercetare asociate universității franceze. Această acțiune a fost parțial susținută financiar de către Compania Apa Nova București, companie care în mod constant s-a implicat în sprijinirea activităților de cercetare în sfera serviciilor publice și căreia îi transmitem mulțumirile noastre.

În perioada 10 - 29 iunie 2016, o delegaţie de experţi din cadrul ANTEC a efectuat o deplasare în Franţa în vederea unui schimb de experienţă la Universitatea d'Artois din Arras şi în Regiunea Nord Pas de Calais. Scopul deplasării a fost de a identifica mecanisme şi bune practici folosite pentru monitorizarea, evaluarea şi benchmarking-ul peformanţelor în serviciile publice de interes general.

Ca şi în alte situaţii, societatea Apa Nova Bucureşti a demonstrat că înţelege foarte bine rolul organizaţiilor care reprezintă societatea civilă în creşterea calităţii acestor servicii şi satisfacerii consumatorilor. Apa Nova Bucureşti s-a implicat activ în realizarea acestui schimb de experienţă susţinând financiar această deplasare prin intermediul unui contract de sponsorizare.

În perioada 10 – 25 iunie 2016, o delegaţie formată din cinci experţi ANTEC, condusă de prof.univ.dr. Ioan RADU, a participat în Regiunea Nord Pas de Calais la o serie de manifestări ştiinţifice, activităţi didactice şi schimburi de experienţă cu specialişti francezi din administraţia publică locală şi regională, pe tema evaluării şi monitorizării performanţelor în serviciile publice de interes general. În calitate de profesor invitat la facultatea “Economie, Gestion, Administration et Sciences Sociales (EGASS)” din cadrul Universităţii d’Artois din Arras, prof. Ioan Radu urmează să susţină o serie de prelegeri referitoare la performanţele organizaţionale ale operatorilor din domeniul serviciilor de utilităţi publice care activează în România. Una din prelegeri a fost axată pe prezentarea performanţelor înregistrate de Societatea Apa Nova Bucureşti. Unul din obiectivele deplasării constă în dezvoltarea relaţiilor cu lumea academică şi cu autorităţi ale administraţiei publice locale din regiunea Nord Pas de Calais pentru a disemina în viitor, împreună, cele mai bune practici şi experienţe în furnizarea serviciilor publice în cele două ţări. Deplasarea delegaţiei ANTEC a fost parţial susţinută financiar, sub formă de sponsorizare, de către Apa Nova Bucureşti.

În luna aprilie 2016 ANTEC a încheiat cu Universitatea d'Artois din Arras, Franţa o convenţie de cercetare colaborativă pentru o perioadă de 3 ani, relativă la proiectul "Analiza comparată a violenţei existente în structurile din sectorul sanitar şi social în Franţa şi în România". Managemntul proiectului este asigurat pentru partea română de lector univ. dr. Sorin BURLACU şi pentru partea franceză de prof.univ.dr. Cécile CARRA.

Începând cu luna decembrie 2015 experţi din cadrul ANTEC (prof. univ. dr. Ioan RADU, conf. univ. dr. Cleopatra ŞENDROIU, lect. univ. dr. Sorin BURLACU, ing. jur. dr. Tudor ŞTOMFF, ing. Iulia RUGINĂ, ec. Mihai DEMETER) fac parte din grupul de lucru al AMRSP Bucureşti, coordonat de prof. univ. dr. Ioan RADU, care are ca obiectiv elaborarea studiului de oportunitate pentru reorganizarea RATB în societate.

O echipă de experți ai ANTEC a participat în cursul lunii mai 2015 la evenimente științifice și tehnice organizate de Universitatea Artois, Arras-Franța și alte organizații publice și private din regiunea Nord-Pas-de-Calais, Franța, cu prezentarea studiului de caz al performanței parteneriatului public-privat Apa Nova București. Această acțiune a fost sprijinită financiar parțial de S.C. Apa Nova București S.A.

În cursul lunii mai 2015 o echipă de experți ai ANTEC a participat cu materiale științifice la colocviul internațiional ”Violences au sein des organisations” organizat în Franța.

În anul universitar 2014-2015 ANTEC a fost partener de practică în cadrul proiectului PREUS – ”Practica în specializarea resurse umane în companii de top pentru studenții ASE de top”, proiect confinanțat de Uniunea Europeană din  Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. În perioada martie-aprilie 2015 studenți ai Facultății de Administrație și Management Public din cadrul ASE și-au desfășurat practica de specialitate în cadrul ANTEC.

În luna iunie 2014 prof. univ. dr. Ioan RADU și lect. univ. dr. Sorin BURLACU au participat în regiunea Nord Pas-de-Calais la mai multe schimburi de experiență privind dezvoltarea unei regiuni metropolitane pe principiile inteligenței teritoriale și economice.

În luna decembrie 2013, sub egida Editurii Universitare a fost publicată lucrarea ”Efectele parteneriatului public-privat în serviciile de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul București (perioada 2008-2012)” având ca autori pe prof. univ dr. Ioan RADU și conf. univ. dr. Cleopatra ȘENDROIU.

În luna iunie 2013 prof. univ. dr. Ioan RADU a participat la Conferința internațională în domeniul economiei informale organizată de Universitatea Paris Est din Franța. Materialul, prezentat împreună cu prof. dr. Philippe DUEZ de la Universitatea d`Artois, a abordat o analiză comparată România-Franța în ceea ce privește cauzele de manifestare a diverselor forme de economie informală.

În luna februarie 2013 președintele ANTEC, prof. univ. dr. Ioan RADU împreună cu vicepreședintele ANTEC lect. univ. dr. Sorin BURLACU au participat la Forumul Serviciilor publice care s-a desfășurat la Sinaia. Forumul a fost organizat de către patronatul serviciilor publice și a avut ca temă ”Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii publice de bază. Rolul autorităților publice locale și al ADI-urilor în accesarea fondurilor europene, implementarea proiectelor și delegarea serviciilor de utilități publice”.  La lansarea proiectului TOK-TOC în România în data de 22 februarie  la Sinaia, președintele ANTEC, prof. univ. dr. Ioan RADU a prezentat lucrarea  ”Creșterea calității serviciilor publice prin formarea profesională continuă a resurselor umane”.

În luna octombrie 2012 președintele ANTEC, prof. univ. dr. Ioan RADU a participat în calitate de invitat la dezbaterea - seminar cu tema "Poate fi parteneriatul public-privat soluție pentru serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare in contextul crizei economice?" organizată de Facultatea de Administrație și Management Public. Alți invitați: conf. dr. Vasile CIOMOS, presedintele Asociatiei Romane a Apei, prof.dr. Epsică CHIRU, director general adjunct ApaNova București, Adrian CRISTEA președintele AutoritățiibMunicipale de Reglementare a Serviciilor Publice, Gina COJOCARU, consilier superior in cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

În luna iunie 2012 o delegatie ANTEC formata din prof. univ. dr. Ioan RADU - presedinte, conf. univ. dr. Cleopatra SENDROIU - vicepresedinte si lect. univ. dr. Sorin BURLACU - vicepresedinte a efectuat o vizita de lucru la Compania VEOLIA EAU din Lyon Franta. Cu aceasta ocazie a avut loc un schimb de experienta asupra bunelor practice in serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare.

În perioada 5 - 7 iunie 2012 o delegație a ANTEC formată din Prof. univ. dr. Ioan RADU - presedinte, Conf. univ. dr. Cleopatra SENDROIU - vicepresedinte si Lect. univ. dr. Sorin BURLACU - vicepresedinte a participat la manifestarea științifică intitulată "La refondation du secteur sanitaire et medico-social en France et en Roumanie". Membrii delegației au prezentat comunicări referitoare la reforma serviciilor publice de asistență socială și de sănătate precum și la rolul platformelor electronice de comunicație în învățământul superior.

În luna decembrie 2011, prin Dispoziție de Primar General al municipiului București, s-a constituit Grupul Consultativ în domeniul serviciilor de utilități publice la nivelul municipiului București. ANTEC este reprezentată la nivelul Grupului Consultativ de către profesorul universitar dr. Ioan RADU.

În luna iunie 2011 o delegaţie de experţi ai ANTEC a participat la manifestarea ştiinţifică internaţională franco-română intitulată "L`apport du partenariat public privé a la recherche de nouvelles logiques de développement". Au fost prezentate experienţele de succes din România în domeniul PPP, aportul ANTEC la accesarea de fonduri europene pentru serviciul public de asistenţă socială, precum şi viziunea dezvoltării economiei sociale. Participarea ANTEC la această manifestare a avut loc cu sprijinul S.C. Apa Nova Bucureşti S.A.

Joomla templates by a4joomla