1.jpg3.jpg

ANTEC a încheiat cu Universitatea d'Artois din Arras, Franța o convenție de cercetare colaborativă pentru o perioadă de 3 ani, relativă la proiectul Analiza comparată a violenței existente în structurile din sectorul sanitar şi social în Franța şi în România (2016 – 2018).

În anul universitar 2016-2017 ANTEC este partener de practică al ASE Bucureşti pentru studenții de la Facultatea de Administrație şi Management Public.

Experţii ANTEC efectuează Analiza cost beneficiu pentru reabilitarea reţelei primare de alimentare cu energie termică în municipiul Bucureşti (Programul operaţional POIM 7.2) (2016-2017).

Experţii ANTEC elaborează Planul de evoluţie a preţului Gcal în municipiul Bucureşti pentru perioada 2018 – 2042 (cerinţă în cadrul Programului operaţional POIM 7.2) (2016-2017).

Experţii ANTEC au elaborat Studiul de oportunitate pentru restructurarea RATB (2015-2016).

În anul universitar 2014-2015 ANTEC a fost partener de practică în cadrul proiectului PREUS – Practica în specializarea resurse umane în companii de top pentru studenții ASE de top, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din  Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. În perioada martie-aprilie 2015 studenți ai Facultății de Administrație și Management Public din cadrul ASE și-au desfășurat practica de specialitate în cadrul ANTEC.

Experţii ANTEC au desfăşurat activităţi de cercetare pentru a identifica Metode de cuantificare a cauzelor care determină violența asupra personalului din spitale și a celui din casele de bătrâni din România (2015).

Experţii ANTEC au realizat Gestiunea conflictelor și a  contradicțiilor din organizațiile din România care furnizează servicii sociale pentru persoanele în vârstă (2015).

Experţii ANTEC au cercetat fenomenul de Violență în sectorul de sănătate și organizațiile sociale din România (2015).

Experţii ANTEC au efectuat Analiza diagnostic a activităţii RATB şi căi de eficientizare a activităţii regiei  (2014).

Experţii ANTEC au efectuat Analiza stării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în judetul Ilfov (2013).

Experţii ANTEC au efectuat Analiza diagnostic a activităţii RADET şi căi de eficientizare a activităţii regiei (2013).

Experţii ANTEC au efectuat Analiza comparată a stadiului reformei în sectorul de sănătate și social din România și Franța (2012).

Experţii ANTEC au efectuat Analiza comparată a formelor de economie informală în Franța și România (2012).

Experţii ANTEC au efectuat Analiza privind efectele parteneriatului public-privat în serviciile de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul București (perioada 2008-2012).

Experţii ANTEC au efectuat Analiza privind efectele parteneriatului public-privat în serviciile de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul București (perioada 2000-2007).

Experţii ANTEC au acordat Consultanță pentru elaborarea unei metodologii de implementare a bugetelor locale multianuale bazată pe prognoza veniturilor atrase la bugetul local (2007).

Descentralizare prin optimizare, eficiență și profesionalism – cerere de finanțare scrisă și câștigată în cadrul PODCA, axa 2, DMI 2.1, beneficiar DGASPC sector 3, București (2009).

Eficiență, calitate, promptitudine în cadrul DGASPC Hunedoara- cerere de finanțare scrisă și câștigată în cadrul PODCA, axa 2, DMI 2.1, beneficiar C.J. Hunedoara (2008).

Joomla templates by a4joomla